Duchovní obnovy podle vzoru San Marina (Collevalenza).

Obvyklé programy:

Jednodenní duchovní obnovy:

SOBOTA

9.00 úvod, modlitba sv. růžence
9.30 přednáška
10.00 tiché rozjímání
10.30 modlitba sv. růžence
11.00 přednáška
11.30 tiché rozjímání
12.00 Anděl Páně

přestávka na oběd

14.00 adorace
15.00 večeřadlo
16.00 Mše svatá

závěr