ZÁZRAČNÁ MEDAILE A JINÉ MEDAILE

Už více let jsou přísně kritizována všechna posvátná znamení i medaile. Kritiky jsou často negativní. Snaží se zesměšňovat, ničit, bez ohledu na pozitivní hodnoty těchto projevů lidové zbožnosti, které uznává i církev. Je jisté, že církev žádá, aby v křesťanském životě vedlejší nenahradilo podstatné a potřebné, aby pobožnosti neškodily zbožnosti, která je zvýrazněná liturgií a svátostmi. Jejím středem je Kristus. K němu mají vést všechny pobožnosti, i úcta mariánská. Církev ani po koncilu nezavrhuje posvátná znamení. V dogmatické konstituci o liturgii doporučuje svátostiny (č. 60-61). Mezi ně patří i předměty od ní požehnané, které mají oživit víru a zbožnost jejich dětí. Církev není proti nošení požehnaných medailí, jestliže se nosí v duchu pravé zbožnosti. Naopak. Mezi medailemi má zvláštní a také první místo "Zázračná medaile". Církev uznala její nadpřirozený původ. Potvrdily to nespočetné milosti obrácení, obnovy křesťanského života. Konstatovali je kněží a biskupové po roce 1830. Také tělesných uzdravení bylo mnoho a nedala se popřít. A kdo se snaží poznat medaili zblízka, ví, že je souhrnem celé mariologie, jak ji formuluje dogmatická konstituce o církvi v 8. kapitole. Medaile a zjevení z roku 1830, při kterých byla odevzdána, jsou souhrnem kristocentrické a v duchu církve hlásané mariologie. O tom se přesvědčíme. Zjevení vyžaduje pozorné zkoumání.

V tomto díle uvedeme:
· Krátký životopis poselkyně sv. Kateřiny Labouré
· Popis zjevení v rue du Bac
· Jaké úmysly měla Neposkvrněná
· Věroučné poselství Zázračné medaile
· Pastorační poselství
· Odkaz Panny Marie: Noste medaili!