Nabídka
Předplatné tištěné formy časopisu Mariina doba.
Spolu s českou verzí časopisu je možné zasílat i slovenskou verzi (mají rozdílný obsah).
Brožurka Večeřadlo modlitby s Pannou Marií - úhrada 18,-.
Videokazeta Záhrada Panny Márie (ve slovenštině).
Loretánské litanie v kroužkové vazbě 40 Kč.
Vše je možné objednat na naší mailové adrese uvedené na konci stránky.
Modrou knihu objednávejte na adrese: středisko MKH Černochova 7, 772 00 Olomouc
Čtenáři ze Slovenska mohou českou verzi Mariiny doby objednávat buď na adrese:
Združenie Máriina doba, Jašíkova 20, 821 03 BRATISLAVA
a dostávat ji společně se slovenskou nebo mailem na našich stránkách.
 
Vaše dotazy a připomínky zasílejte na naši mailovou adresu: mdoba@quick.cz