Maria Obnovy
  Tato doba je dobou nové evangelizace. Pomoc Ducha Svatého a milosti pro naši zem si vyprošujeme ve večeřadlech modlitby s Pannou Marií . Ve večeřadlech se modlíme za brzké vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie přislíbené ve Fatimě .
  Duchovní obnovy podle vzoru San Marina (Collevalenza).   Obvyklé programy:
  Jednodenní duchovní obnovy (program)       Třídenní duchovní cvičení (program)
  Většiny termínů duchovních obnov jak jednodenních, tak i třídenních se mohou účastnit děti!
  U jednodenních obnov se děti předmodlívají sv. růženec, čtou rozjímání a pod., u adorace mají přímluvy. U třídenních je průběh analogický, v době přednášek a tichého rozjímání jsou pro děti připraveny hry. Dospělí tak nejsou nijak šizeni ani rušeni a děti mají dost volného času, aby nebyly přetíženy.
  Ukázka některých přednášek z duchovních obnov zde
  Obnovy jsou proloženy zpěvem s varhany, zvláště adorace před Nejsvětější Svátostí je formou myšlenek k rozjímání a zpěvem invokací.
  Obnovy v nápravném zařízení: 1. svědectví   2. svědectví
  Bližší informace je možno získat na: mdoba@quick.cz