První přednáška, na kterou navazují ostatní, je výtah z mimořádného čísla Mariiny doby. Je k dispozici v sekci časopis.