Duchovní obnovy podle vzoru San Marina (Collevalenza).

Obvyklé programy:

Třídenní duchovní cvičení:

PÁTEK

12.00 oběd (podle zájmu)

16.00 večeřadlo
17.00 Mše svatá

18.30 večeře

Celonoční adorace podle rozpisu služeb.

SOBOTA

7.15 ranní chvály
7.30 snídaně

8.30 modlitba sv. růžence
9.00 přednáška
9.30 tiché rozjímání
10.00 modlitba sv. růžence
10.30 přednáška
11.00 tiché rozjímání
11.30 Anděl Páně

12.00 oběd, přestávka

15.00 adorace
16.00 večeřadlo
17.00 Mše svatá
18.30 večeře


NEDĚLE

7.15 ranní chvály
7.30 snídaně

8.30 modlitba sv. růžence
9.00 přednáška
9.30 tiché rozjímání
10.00 večeřadlo
11.00 Mše svatá + (TE DEUM)

12.00 oběd, rozloučení

Pozn.: Třídenní duchovní obnova v Silvestrovsko – Novoročním termínu má odpovídající program vzhledem k přechodu do nového roku (předpůlnoční adorace, Mše svatá po půlnoci atd.)