Nadpis Panna Maria Fatimská
Z dopisu sv. Maxmiliána Kolbeho spolubratru Mateuszovi.:
PÍŠEŠ:
"Nemohu pochopit, jak bych mohl najednou milovat Ježíše i Marii..?" A svého otce a matku si společně mohl milovat a kromě toho ještě bratry nebo sestry? Samozřejmě, naším cílem je Bůh, Nejsvětější Trojice, ale to nepřekáží tomu, abychom Boha Otce milovali jako Boha Otce, Boha Syna jako Boha Syna, Ducha Svatého jako Ducha Svatého, Pána Ježíše jako Pána Ježíše, Matku Boží jako Matku Boží a i svého otce a matku, příbuzné a nebo anděly a svaté a všechny lidi - a samozřejmě ne postupně, ale všechny naráz. Jenže myslet na všechny najednou se nedá, ale to nepřekáží skutečné lásce ke všem najednou. Píšeš: "Jdu před Svatostánek, mluvím s Ježíšem..." a ptáš se: "Kde je Maria? Ta, bez které je těžké přiblížit se k Ježíši...ta, která je nejkratší cestou? Musím Tě doplnit, že nejen "těžko" ale téměř vůbec se nedá přiblížit k Ježíši bez Marie. Proč?...
Dokončení v Mimořádném čísle časopisu Mariina doba v sekci Časopis
Nadpis Poslední aktualizace 14.3.2006
1. Nová verze knihy "A já jsem s Vámi" v sekci Knihy
2. Život sv. Kateřiny Labouré v sekci Medailka
3. Nové číslo časopisu Mariina Doba 2/2004 v sekci Časopis
4. Nové zamyšlení v sekci Zamyšlení
5. Články ze Slovenské MD v sekci Časopis
6. Nové rozjímání v sekci Rozjímání
7. Návštěva papeže na Slovensku v sekci Odkazy
8. Modlitba sestry Faustyny v sekci Milosrd.
9. Novéna k Božímu Milosrdenství v sekci Milosrd.
10. Další svědectví z obnov v nápravném zařízení v sekci Obnovy
11. Apoštolský list "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE" v sekci Odkazy
12. Některé z přednášek z obnov v sekci Obnovy
13. Nový článek o zázračné medailce v sekci Medailka
14. Nový článek o Milosrdenství sekce Milosrd.
15. Kdo má zájem o zasílání hlášení mailem o změnách na stránkách, napište na naši mailovou adresu:    mdoba@quick.cz a do subjectu napište "novinky".
Logo MKH
  Optimalizováno pro rozlišení 1024x768