Nadpis
papez

Duch je i láska i osobní dar, který zahrnuje každý stvořený dar: život, milost, slávu. Tajemství tohoto společenství září v Církvi, v tajemném Kristově těle, které oduševňuje Duch Svatý. Ten stejný Duch nás činí "jedním v Kristu Ježíši" (Gal. 3,28), a tak nás včleňuje do té stejné jednoty, která spojuje Syna s Otcem. Stojíme v úžasu nad tímto silným a důvěrným společenstvím mezi Bohem a námi!...
Ve věčné blaženosti budeme žít v radostném spolužití, které se nyní předobrazuje a anticipuje v Eucharistii. Tehdy Duch přivede k plné zralosti všechny zárodky společenství, lásky a bratrství, které rozkvétají během našeho pozemského putování. Eucharistii.Jak potvrzuje sv. Řehoř Nysský: "...jednotou Svatého Ducha spojení ve svazku pokoje se stanou všichni jedním tělem a jednou duší."...

 

Nakonec je nevyhnutelné, aby v nadcházejícím Jubileu byl zřejmý růst bratrské lásky i v nitru katolické Církve. Tato účinná láska, která musí vládnout v každém společenství "zvláště v členech rodiny věřících" (Gal 6,10), zavazuje každou složku Církve, každé farní a diecézní společenství, každou skupinu, sdružení a hnutí k vážnému zpytování svědomí, které by disponovalo srdce k přijetí sjednocujícího působení Ducha Svatého.
Stále jsou aktuální slova sv. Bernarda: "Všichni potřebujeme jeden druhého: duchovní dobro, které nemám a nevlastním já, dostávám od jiných… A všechny naše rozmanitosti, které představují bohatství Božích darů, budou v jednom domě Otce, ve kterém je tolik příbytků. Nyní je rozdělení milostí: potom bude rozlišení ve slávě. Jednota, zda již zde nebo tam, spočívá v té stejné lásce." "Měli byste milovat svůj farní kostel, místo, ve kterém každému ukazujete, že jste Boží děti. Chodívejte tam pravidelně, dělejte jej přitažlivým a otevřeným pro všechny."


    Výběr z katechezí Jana Pavla II.
Archiv