Maria Nadpis
Obležená Paříž roku 1870 - je svatá noc. K předním německým strážím se k večeru blíží francouzský voják a mává býlím šátkem. Co se děje?! Zastaví se a začne jim v jejich mateřštině zpívat: "Tichá noc, svatá noc...."
Beze slova poslouchají. Dozpívá, odejde. Za chvilku ze vydal k městečku německý voják a zazpíval jim francouzskou koledu. Ani jedna rána nepadla oné noci. Vždyť se narodil Kníže pokoje, v jehož království všichni zkují meče v radlice, kde nebude bojů ani krveprolévání, nýbrž láska a věčný mír. Ty, Panno Neposkvrněná, jsi svatyně všeobecného smíření. Tys ukázala světu Pána a Boha. Tys dala hříšnému světu Smírce.......
***
V uspořádání liturgie vánoční doby si musíme všimnout svátku Boží Rodičky Marie, který se slaví 1. Ledna. Máme si toho dne připomenout a oslavit Mariinu účast v tajemství spásy a vzdát chválu jedinečné důstojnosti, které se dostalo "svaté Matce... skrze níž jsme obdrželi... původce života" (misál). Tento svátek poskytuje také příležitost, abychom se znovu poklonili Knížeti míru, uslyšeli opět radostnou zvěst (srv. Lk 2,14), a abychom si zároveň vyprošovali od Boha na přímluvu Panny Marie velký dar pokoje.
Papež Pavel VI. Marialis Cultus.


Archiv