Irácký velvyslanec při OSN Muhammad Dúrí ...
Irácký velvyslanec při OSN Muhammad Dúrí ...
Nadpis
Islám v Evropě
Konflikt není mezi muslimy a křesťany.

Výbor "Islám v Evropě" vydal vyjádření v tom smyslu, že společné nasazení křesťanů a muslimů za mír usvědčuje ze lži ty, kteří označují konflikt v Iráku za náboženskou válku. Toto prohlášení zveřejnila i Řada evropských biskupských konferencí (CCEE) a Konference evropských církví (CEC), jejichž pětiletý mandát byl setkáním ve dnech 13.-16. března ve Štrasburku ukončen.

Výbor "Islám v Evropě" byl založen v roce 1987 na podporu a povzbuzení církví v jejich vztazích s muslimskými spoluobčany v celé Evropě. Jeho cílem je informovat křesťanská společenství o různých aspektech vztahů mezi křesťany a muslimy a napomáhat kontaktům a výměně zkušeností.

"Výbor se musel podívat přímo do očí událostem, které nezůstaly bez vlivu na vztahy mezi křesťany a muslimy v Evropě", jak se uvádí v prohlášení obou grémií. Ve Štrasburku se hovořilo jak o krizi v Iráku a o následcích války tak i o konfliktu ve Svaté zemi.

Směrem k Iráku Výbor "Islám v Evropě" konstatoval jednomyslný názor hlav církví v Evropě a na celém světě, že krize v Iráku se má řešit jedině cestou Spojených národů. Zdůraznil, aktivní spolupráci křesťanů a muslimů v Evropě a na celém světě na úsilí dospět ke společným prohlášením a vyzývat k iniciativám a modlitbám za mír.
Převzato ze serveru Slovenské biskupské konference


Šiitský imám:
Papež dokazuje, že neexistuje náboženská válka!


V souvislosti s válkou jsou slova a skutky papeže a Svatého stolce důkazem toho, že neexistuje náboženská válka. Prohlásil to nedávno libanonský šiitský imám. Mohamed Hassan Al Amin, který je členem jedné z rodin pocházející od Mohameda v rozhovoru pro italské rádio RAI řekl:

"Tvrdím, že všechno, co Vatikán udělal, nebo co papež řekl, už nikomu nedává právo hovořit o náboženské válce nebo se jí obávat. Neváhám ani na okamžik zdůraznit historický význam toho, co papež řekl - "historický" proto, neboť tato slova neznamenají mnoho pouze pro křesťany, ale mají velkou váhu i pro celé lidstvo. Jeho slova nám pomáhají pochopit jak se všechna svatá písma monoteistických náboženství zakládají na lásce."

V souvislosti s muslimy, kteří v neislámských státech sahají po násilí, Al Amin prohlásil:

"Na ně bych chtěl apelovat, aby slova papeže ukazujícího cestu, kterou musí kráčet celé lidstvo, chápali, sdíleli a přijali je za svá. Jsou to slova, která jsou zaměřena na náboženský smysl lásky a proto je může věřící přijmout do svého života, ve kterém se mohou zrcadlit.

My, muslimové, jsme článkem řetězu, před kterým je však zapojený článek křesťanství. Muslimové v těchto zemích se musí stát součástí procesu dialogu, porozumění a integrace. Muslim, který žije v neislámské zemi, je součástí velkého plánu - a to projektu překonání rozdělení jakož i formování nového porozumění a spolužití. Proto musí respektovat lidi a zákony země ve které žije, která ho přijala a která mu poskytuje svobodné praktikování náboženství."
Převzato ze ZE/TK KBS

Archiv