Nadpis

Antikoncepce nebo abstinence?
Antikoncepce nebo abstinence?
IPPF

Washington - Podle nejnovější zprávy americké společnosti Heritage Foundation, vycházející z údajů do roku 2002, se z celkového rozpočtu USA (federálního a státních rozpočtů) vynaložilo 1,73 miliard dolarů na programy "bezpečného sexu" a antikoncepce. Jen na samotnou antikoncepci pro náctileté to bylo 653 milionů, kdežto na programy propagující sexuální abstinenci 144 milionů.

Heritage poukazuje na velkou finnční disproporci, když 10% z reprodukčních fondů se vynakládá na abstinenční programy, a 90% podporuje antikoncepčně orientované služby. Jen málo adolescentů se dozvídá o škodlivosti předčasné sexuální aktivity a pouze někteří vědí, že společnost by od nich zdrženlivost očekávala. Naopak, z programů se dozvídají, že společnost to ospravedlňuje a počítá s předčasnou pohlavní aktivitou. Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF) kritizuje abstinenční programy, vidí v nich náboženský nátlak a tvrdí, že později, v období pohlavního života i tak přistupují k používání antikoncepce.
To je však v rozporu s nedávnými studiemi o úspěchu abstinenčních programů např. v Ugandě, které zaznamenali až 75%-ní pokles výskytu HIV po desetileté zkušenosti. Oproti tomu skupiny lidí s informacemi o "bezpečném sexu" zvýšili nejen svoji sexuální aktivitu, ale i počet sexuálních partnerů. IPPF se navíc nesnaží vidět ani zvýšení výskytu depresí, sebevražd a interrupcí v USA jako následek předčasného pohlavního života u mladistvých.

Z EWTN M. R.
Archiv