Hříšnice Nadpis
Panna Maria jako útočiště hříšníků
Ve městě, kde žila blahoslavená Kateřina od sv. Augustina, byla žena jménem Marie, která vedla již od mládí nemravný život, a proto ji nakonec z města vypověděli. po nějáké době ji našli mrtvou v jeskyni za městem; bylo zřejmé, že zemřela ošklivou nemocí. Každý se mohl domnívat, že byla po smrti zatracena. Avšak po letech se ukázalo, že tomu tak není.
Blahoslavená Kateřina měla na modlitbách jednoho dne vidění: Přiblížila se k ní temná postava - byla to duše z očistce - a hovořila: "Sestro Kateřino, jak jsem nešťastná! Tak mnoho se modlíš za zemřelé, jen na mě si nevzpomemneš!"
Kateřina se tázala: "Kdo jsi?"
Duše odvětila: "Jsem ubohá Marie, která zemřela v jeskyni. Milosrdenstvím Božím jsem byla zachráněna. Celým světem opuštěna, volala jsem z hloubi svého srdce k Matce Boží: Ó Maria, útočiště všech hříšníků, smiluj se nade mnou! Pomoz mi! I pocítila jsem velikou lítost nad hříchy a tak jsem ušla peklu. Avšak tím více trpím nyní. Dáš-li za mne obětovat několik Mší svatých, mohu být brzy osvobozena. Budu pak v nebi za Tebe stále prosit."
Vidíme nesmírný účinek lítosti v hodině smrti a Pannu Marii jako útočiště hříšníků.

Archiv