Betlém
Nadpis
Radost se stala Dítětem ( Lk 1,26-33)
Mezitím, co Alžběta je v šestém měsíci těhotenství a porod se nezadržitelně blíží, je slyšet jiné zvěstování. Tentokrát ne ve velkém městě Jeruzalémě, ale v malé osadě - v Nazaretě. Tentokrát už ne v chrámě, ale v jedné chudobné chaloupce. Už to není zvěstování knězi, ale jedné pokorné ženě, která se jmenuje Maria. Anděl ji zdraví "milostiplná" a zve ji, aby se radovala. Ave, buď plná milosti, buď čistou radostí! Maria je téměř ještě děvčátkem. Je v ní ještě nedotčena schopnost divit se a žasnout. Radost opravdové chudoby je radostí Mariinou, která je pravou a poslušnou věřící. Radost panenského srdce, které je otevřené naději a darované v lásce. Radost srdce, které v Bohu, jenž je pro ni vším, našlo pokoj. Její panenská duše, která byla pozdravena andělem, je jasná jako nebe. Maria odpovídá jasné Boží tváři, která se na ni dívá. Rozkvétá v ní božská radost, rozkvétá Ježíš, Spasitel, ten, který přichází vyléčit člověka ze smutku hříchu.
Vesel se Maria,
vesel se, ó milostiplná.
Boží jasná tvář
rozkvétá v tvém lůně.
Siónská dcero,
milovaná dívenko,
evangelium radosti -
- Ježíš Spasitel
v tobě začíná svoji cestu
po světě.

(Anna Maria Canopi: Evangelium radosti, Paulínky 2002)

Archiv